+420 603 878 448

Palivové dřevo

Prodej palivového dřeva přímo od vlastníka lesa. Nabízíme měkké i tvrdé dřevo štípané sypané a metrové, po domluvě i další sortimenty.

Objednávky na:

telefon: 731 941 000

email: objednavky@lesslapy.cz

 

Ceník palivového dřeva (ceny včetně 15% DPH)

AKCE: smrkové dřevo dvoumetrové kusy 300,- Kč/prmr (Pokud si zákazník dřevo sám naloží a odveze. Za nakládku +100,-Kč/prmr. Dopravu hradí zákazník)

Měkké dřevo štípané sypané polena 33 nebo 50 cm 590,- Kč/prms 
Měkké dřevo štípané sypané polena 25 cm 690 Kč/prms
Tvrdé dřevo štípané sypané polena 33 nebo 50 cm 1150,- Kč/prms
Tvrdé dřevo štípané sypané  polena 25 cm 1250 Kč/prms
Měkké dřevo rovnané (smrk, borovice, lípa…) polena 100 cm 759,- Kč/prmr
Tvrdé dřevo rovnané(dub, habr, buk, akát, jasan) polena 100 cm 1265,- Kč/prmr

Podrobné vysvětlení dřevařských jednotek:

Pokud si u nás koupíte dřevo v celých délkách (celé kmeny) budeme vám množství počítat v metrech krychlových (tzv. kubíky) nebo též plnometr. Každý takový kubík reprezentuje množství dřeva, které bezezbytku vyplňuje prostor krychle o hraně jeden metr. Samozřejmě v závislosti na přesnosti měření. Měření se provádí standardními lesnickými metodami a podle normovaných lesnických tabulek. Dřevo v celých kmenech ovšem obvykle odebírají pily a další firmy dřevařského průmyslu.

Palivové dřevo štípané prodáváme měřené na tzv. prostorové metry sypané (prms). Jeden prms je prostor krychle o hraně jeden metr vyplněný volně nasypanými štípanými poleny. V praxi se změří objem vleku nebo kontejneru, na který vám nasypeme dříví a tento objem vám počítáme. Ano, samozřejmě tento objem není plný dřeva, prostory mezi poleny jsou pouze vzduch, ale toto je zohledněno v ceně sortimentu (za vzduch neplatíte). Pokud si doma dříví pečlivě vyskládáte na hraničku vzniklý tvar bude menší. Se sypaným metrem se pracuje proto, že není v našich silách každé polínko zvlášť skládat a protože není problém objem dřeva přepočíst podle odborně stanovených koeficientů.

Metrové a dvoumetrové dřevo se naopak skládá do hrání a měří se na prostorové metry rovnané (prmr) tedy prostor vyplněný vyskládanými poleny. Měření je snadné, změří se rozměry hráně a vypočte se její objem. Zde sice nejsou tak velké mezery mezi poleny, ale i tak se musí počítat s tím, že jeden prmr není to samé jako plný kubík dřeva. I zde je vše zohledněno v ceně a neplatíte tak za vzduch jen za dřevo a výrobu sortimentu.

Prostorový metr sypaný (prms)

prostor 1 x 1 x 1 m zcela vyplněný vsypanými štípanými poleny;

Prostorový metr rovnaný (prmr)

prostor 1 x 1 x 1 m zcela vyplněný rovnanými poleny;